Kezdőlap

Csávási (Czavasi) Máté,

ev. ref. prédikátor.

Kéziratban 43 magyar prédikácziója van meg eredetiben a m. n. múzeum kézirattárában (4-rét 374 lap) Csávás, 1620. kelettel.