Kezdőlap

Czecz Antal,

birtokos, középosztályú szülőktől származott; növendék korában árvaságra jutott és a kereskedői pályán nevelkedett, melyen 1848-ig maradt. Ekkor Dézsről csenesség után vágyó természete a magányba voná s testvére gyermekének Cz. Károlynak családkörébe Gáncsra Szolnok-Doboka-megyébe vonult, hol 1865. ápr. 28. meghalt.

Tudományokkal foglalkozott, kiválólag a füvészetet választotta tanulmányozása tárgyául, melyet később szakértőleg haláláig folytatott s több külföldi botanikus testületek tagjaival levelezett, kiknek felhívására cserepéldányokat küldött. Haynald Lajos kalocsai bibornok-érsekkel is közvetlen levelezést folytatott, kinek felhívására több példánynyal szolgált. Becses és terjedelmes növénygyűjteményét, szakszerűleg rendezve az erdélyi múzeum-egyletnek hagyományozta. Mint a dézsi róm. kath. egyháznak volt buzgó híve az ottani elemi iskolának alapúl egy szép kiterjedésű fekvő birotkot adományozott.

Czecz Antal szárított növényei jegyzéke megjelent az Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyvében 1873-ban.

Korunk Tárczája 1865. 20. sz.