Kezdőlap

Czeglédi György,

nagyváradi ev. ref. prédikátor; tanult a németországi főiskolákon 1554-ben; nagy tudományú férfiú volt; ki mind az 1568-ban Fejérváron tiz napig, mind az 1569-ben Váradon hat napig tartott disputácziókban hatalmasan védelmezte a szent háromság hittanát és Blandratát hallgatásra juttatta. 1606-ban Bocskainak udvari papja volt. Meghalt ?

Munkája: Az egesz Vilagon valo keresztyeneknec Vallasoc az egy igaz Isten felöl ki Atya, Fiú és Sz. Lelek; melly fundaltatott a Prophetaknac es Apostoloknac fundamentomokon. Debreczen, 1569. (Károli Péterrel együtt. Egyetlen példány Schlauch Lőrincz püspök könyvtárában. Ism. Fraknói V. a M. Könyv-Szemlében 1876.)

Bod, M. Athenas 316.

Katona, Historia Critic XXXVI. 778.

Csokonai Album 225.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 37.

Tört. Tár 1882. 223.