Kezdőlap

Czeglédi János,

ev. ref. prédikátor, szegény szülőktől származott és Czegléden született, onnan nevét is vette; a hazában végezvén tanulmányait, 1589-ben a vittenbergai egyetemre ment, hol a bölcseleten kívül a theologiát és orvosi tudományoakt is hallgatta. Visszatérvén, Báthori István fejedelem fia Gábor mellett nevelősködött, mire ecsedi lelkész és közép-szolnoki esperes lett. Meghalt 1639-ben.

Munkái:

1. Exequiarum Caeremonialium Serenissimae Principis ac Dnae Svsannae Caroli... II. könyv. Exequiae Principales. Az az Halotti Pompa... II. osztály: 1. Czeglédi János beszéde Fejérvárott, «az level szinek alatt, ad castrum doloris» jún. 29. (1622.)... Kolozsvár, 1624.

2. Az néhai Felséges Báthori Gábornak, Erdély Országának Fejedelmének... tizenötesztendeig... földszinén hagyatott testének eltakarításakor az báthori templomban 1628. 21. sept.... tött intések. Gyula-Fejérvár, 1628. (Alvinczi Péter beszédével együtt.)

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. IV. 66.

Horányi, Nova Memoria 746.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 241. 254.