Kezdőlap

Czeglédi (Nyiri) János,

a keöi anyaszentegyháznak lelki pásztora.

Munkája: Ighen szep historia, Mely az Machabaeusokból irt masodik könyböl szereztetöt versökben. (Debreczen), év n. (XVI. századból.) A versfejekben: «Giőke Ferencs az bibliaban talalta.» Ebből a körülményből Szabó Károly bizonyosnak tartja, hogy a szerzőséget Cz. hamisan tulajdonítja magának, mert a valódi szerző Gyöke Ferencz. (Egyetlen példánya a debreczeni ref. collegiumban van meg.)

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 154.