Kezdőlap

Czeglédi János,

ev. ref. lelkész.

Munkája: Pállya futás, az az: Az emberi hamar el-múló életnek lerajzolásáról irott halotti szent elmélkedés... Sényőn 1789. Kassa, 1789. (Pankotay Jósa Klára asszonynak Farkas László élete párjának tetemei felett.)

Petrik Bibliogr. i. 482.