Kezdőlap

Czeglédi Mihály,

rimaszombati származású, franekerai tanuló volt 1722-ben, midőn

Kocsi Csergő István tiszteletére latin verset irt, mely annak Dissertatio theol. de voto peregrinantis Jacob. Franequerae, 1722. cz. munkájában megjelent.

Történelmi Tár 1887. 200. l.