Kezdőlap

Czeglédi (Tzeglédi) Pál,

kassai származású volt és 1680. márcz.-től Franekerában tanult.

Munkája: De triplici officio. Franequerae, 1680.

Történelmi Tár 1886. 796. l. és Gyalui Farkas szives közlése.