Kezdőlap

Czegler András.

A Bornemisza Gradualjából (1588.) fordította szláv nyelvre a Bünös földi ember... kezdetű bűnbánó éneket.

Toblic, Poesie. Vácz, 1806. I. 27.

Jeszenszky Károly, Régi Hangok. Bpest, 1890.

Sárospataki Lapok, 1891. 6. sz.