Kezdőlap

Czehe Ágoston,

erdőmester, született 1818-ban; atyja egy ősi angol család ivadéka volt, ki fiát gondos nevelésben részesítette; gymnasiumi tanulmányai befejezése után a selmeczbányai erdészeti akadémiát végezte; ezután Felsőbánya (Szatmárm.) nagyterjedelmű erdőségeinek mestere eltt, mely hivatalát 1869. febr. 28. bekövetkezett haláláig viselte.

Számos szakczikket irt 1844-től a Magyar Gazdába s az Erdészeti Lapokba.

Kéziratban következő művei vannak fiánál: A növényország egyedei. (E műben több mint 40,000 növény van magyar, német és latin nyelven felsorolva.) Die praktische Messkunst cz. munkának mértani ábrákkal ellátott magyar fordítása.

Fiának Czehe Győzőnek szives közlése.