Kezdőlap

Czeizel Gábor,

apát-kanonok, szül. 1835-ben Német-Prónán; 1859-ben fölszentetletett és előbb bölcseleti, azután theologiai tanár volt a nyitrai papnevelőintézetben. 1871-ben tiszteleti, 1874-ben valóságos kanonok és papnevelői kormányzó, 1880-ban kalocsai szent Gergelyről nevezett apát lett.

Mint a pesti növendékpapság magyar egyházirodalmának tagja a Munkálatokba dolgozott (1856-58.); mint tanár több czikket irt a Religióba névtelenűl. Politikai Lapokba egyházmegyéje intézeteinek és papságának érdekében czikkezett.

M. Sion, 1890. 294. l.