Kezdőlap

Czeke Sándor,

zeneművész, szül. 1828-ban Pécsett (Baranyam.) a 60-as végén és a 70-es évek elején Pesten volt alkalmazva az operai zenekarnál és zenekritikákat irt, a Pester Lloydnak is munkatársa volt. Azután Bécsbe költözött és ott folytatta journalistikai pályáját; majd később Demidoff herczeg zenekarának karmestere lett és a herczeget követte utazásaiban; úti élményeit ki is adta. Meghalt 1891-ben Dublinban (Irland).

Czikkei: A magyar zene és a czigányok, ford. Rózsaági Antal (Szépirodalmi Közlöny 1858. II. 6-10. sz.), A magyarok nemzeti zenéje, az Oesterr. Zeitungból közli Rózsaági (Hölgyfutár 1858. 154. sz.) a Pannonia czímű bécsi folyóirat 1. füzetében (1860.) van egy czikke a magyar szinészetről 1790-ig.

Munkája: Bilder aus dem Süden. Gedichte. U. ott, 1878. arczk.

Mint szerkesztő 1866. szept. Aesthetische Rundschau czímű hetilapot hirdetett, mely Bécsben jelent volna meg és a magyarországi művészi ügyekre is figyelmet igért fordítani.

Heinsius, Bücher-Lexikon XVI. 282. és Káldy Gyula szives közlése.