Kezdőlap

Czekelius Frigyes,

ág. ev. főreáliskolai tanár, szül. 1845. jan. 9. Nagyszebenben; ol 1855-62-ig a gymnasiumot végezte, mire 1862-63-ban a bécsi és 1863-65-ben a jenai egyetem hallgatója volt. 1867-70-ig a szász-régeni algymnasiumnál, 1870-71-ben a nagy-disznódi főelemi iskolánál volt alkalmazva mint tanár; 1871 óta pedig a nagyszebeni főreáliskola rendes tanára.

Értekezései: Einige Bemerkungen über den geographischen Unterricht in den Volksschulen és Der geographische Unterricht im Untergymnasium (Szász-régeni gymn. Értesítőjében 1869. és 1870.); Aus der Zeit der Gegenreformation in Siebenbürgen (Sammlung gemeinnütziger Vorträge von Holzendorf 1884.); Die Teilnahme der Siebenbürger Sachsen an den Schlesischen Kriegen (a nagyszebeni ág. ev. főgymnasium Értesítőjében 1889. és 1890.)

Önéletrajzi adatok.