Kezdőlap

Czékus János,

gömöri származású, Máriássi László követ mellett jelen volt az 1734. pozsonyi országgyűlésen, melyről

naplójegyzetei: Diarium, sive Relatio Actorum Concursus Regnicolaris A. 1734. Posonii celebrati cz. kéziratban (4-rét 44 lap) megvannak a m. n. múzeumban.