Kezdőlap

Czemanka (Tzemanka) András (tarnói),

turócz-vármegyei nemes származású; 1724-ben körmöczbányai ág. ev. lelkész volt és minden tudományban, különösen pedig a történeti irodalomban jártas lévén, a hazai történetre vonatkozó könyveket és kéziratokat nagy költséggel vásárolta össze. Nevezetes könyvtára a tűz martaléka lett.

Munkái:

1. Historica et geographica comitatus Thurótzensis descriptio, aucta et emendata a Belio. Viennae, 1736. (Belii Notitia Hung. Tom. II. 291-366. l.)

2. Psalterium latinum. Hely és év n. (Bel gyakran emlékezik róla.)

Kéziratban: Congeries variorum manuscriptorum multarumque ex impressis etiam clarissimorum virorum libris, ad illustrationem comprimis Historiae Hungar. tam politicae, quam luth. Ecclesiasticae facientium rerum fideliter desumptarum. (Eredetije a m. n. múzeumban, ivrét 210 levél.)

Egyéb kéziratait úgy a Révai jegyzeteit, a váradi Regestrumot és Listhius János munkáját közölte Bel Mátyással, ki ezt fölemlíti Adparatus ad Hist. Hung. cz. munkája (Posonii, 1735. Decad. I. Monum. V. és VI.) előszavaiban.

Schwandtner Scriptores Rerum Hung. Vindobonae. 1746. (Bel előszava XX. l.)

Horányi, Memoria I. 454.

Pray, Index Rar. Libr. II. 239.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 249.

Fabó, Monumenta II. 50.