Kezdőlap

Czencz Romanus,

szent Benedek-rendi áldozó-pap és szent-mártoni professus.

Munkája: Ereie és Haszna Szent Benedek Patriárka Keresztinek avagy ereklyeinek, és Azon lévő bötűknek magyarázattya. Magyaról fordíttatott. Bécs, 1688. (Ajánlja a fordító gr. Csaky Lászlónak, Léva, Tata sat. örökös urának és szent gotthárdi apáturnak.)

Szabó K. Régi M. Könyvtár I. 443.