Kezdőlap

Czene Péter,

ev. ref. lelkész előbb Szenczen, azután Jókán, végre Somorján és csallóközi esperes volt a XVIII. század elején.

Levelei: Szenczi Molnár Alberthez Körmendre 1609. márcz. 20. és 1613-ban. (Az erdélyi múzeumban levő jegyzetek után.)

Gyalui Farkas szives közlése.