Kezdőlap

Czenthe József,

ügyvéd és a miskolczi ügyvédegylet titkára. Meghalt 1873. jún. 15. Miskolczon 29. évében.

Jogi czikkeket irt a Jogtud. Közlönybe 1869-70-ben.

Gyászjelentés.