Kezdőlap

Czepecz János Jakab,

orvosdoktor, szül. 1750-ben Sopronban; iskoláit szülővárosában és Pozsonyban végezvén, külföldre ment és a lipcsei egyetem hallgatója volt. Innét Bécsbe, azután Nagyszombatba utazott, hol orvosdoktori szigorlatot tett.

Munkája: Dissertatio inaug. medicoobstetricia de cura infantum recens natorum. Tyrnaviae, 1776.

Horányi, Nova Memoria 749.

Catalogus Bibl. Hung. Com. Fr. Széchenyi I. 249.