Kezdőlap

Czernacki Vazul,

utazó, szül. 1781-ben Turján Bácsmegyében; tanult Pécsen és Kézsmárkon; 1802-16-ig beutazta európai Törökországot, Kizsázsiát és Oroszországot, mialatt nyelvismereteit gyarapította; 1830-ban magánzó volt szülőhelyén. Meghalt?

Munkája: Szovokuplenie arabszko-perszijsko-turszkih recsej (Arab és török-perzsa szavak gyűjteménye, 1500 szó, a szerb nyelv tisztázása végett, mely munka Schafarik szerint 1831-ig nem jelent meg.)

Schafarik, Gesch. der südslav. Literatur III. 355. 3875.