Kezdőlap

Czibor Ferencz,

ev. ref. lelkész; 1839-től pápai tanár volt; azután Kömlődön Komárommegyében lett ev. ref. lelkész, hol 1886. márcz. 21. meghalt 90. évében.

Munkája: A philosophia szükségessége mit előbeszélt a helv. vallástételt tartók főtiszt. túl a dunai egyházkerülete anya iskolájában a philosophia oktató székbe ápr. 8. 1839. tartatott igtatásakor. Pápa, 1839.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.