Kezdőlap

Czibulka Nándor,

esztergomi apát-kanonok, pápai t. kamarás és a központi papnevelő intézet igazgatója, szül. 1840. febr. 27. Pozsonyban; itt végezte a gymnasiumot, a theologiát pedig Pesten hallgatta. 1862. júl. 27. fölszenteltetett. Tanár, majd tanulmányi felügyelő volt a pozsonyi Emericanumban; később ugyanaz és philosophiai tanár az esztergomi papnevelőben. 1866. aug. 8. ugyanott theologiai tanár lett; 1870-ben lelkiigazgató a központi papnevelőben, 1888 óta esztergomi kanonok és a pap nevelő intézet rectora.

A növendékpapok Munkálataiban (1857.) egy fordítása jelent meg; irt könyvbirálatokat az Uj M. Sionba s a Wiener Lit. Zeitungba; czikkei a Wiener Kirchen-Zeitungban (1864. Angelo Mai, Dr. Alois Müller wider Angelo Mai und?), Religióban (1870. Honorius s az erdélyi egyházi s iskolai hetilap), Archiv für d. kath. kirch. Rechtben (1870. Die Rechte des Clerus und das neue Wehrgesetz in Ungarn, Ungarische Staatskirchengesetze vom Jahre 1868.) jelentek meg.

Majer István Bibliographiája.

Zelliger, Esztergom-Vármegyei Irók 27.

Perger Esztergomi Irók.

M. Sion 1890. 259. 263.