Kezdőlap

Czifra Ferencz,

orvosdoktor; 1860. márcz. 16. a leiró és tájboncztan r. tanárává kineveztetett a kolozsvári sebészi tanintézethez, hol jún. 1. előadásait megkezdette. 1868-ban boncztani múzeumot létesített ott, melyért 400 frt jutalomban részesült. 1871. jún. tanulmányútra kelt kormányköltségen, mire észleleteit az Orv. Hetilapban, valamint a hivatalos lapban közzé tette (1872-73.); egyúttal az élettani tanszék helyettes, 1872-ben pedig az egyetem felállításakor a leiró és tájboncztan r. tanárává neveztetett ki. 1875. nov. 25-től fogva meningo-encephalitis chronica corticalisban szenvedett; ezért nyugdíjaztatott és 1878. máj. 30. meghalt Budapesten 52. évében.

Orv. Hetilap 1878. 22. sz.

Maizner, A Kolozsvári orvos-sebészi tanintézet történeti vázlata. Kolozsvár, 1890. 37. 43. 47. 48. 52. l. és gyászjelentés.