Kezdőlap

Czigány Károly,

ügyvéd és földbirtokos, szül. 1832. okt. 27. Veszprémben; a négy alsó gymnasiumi osztályt szülőhelyén, az 5. és 6. osztályt a soproni ev. lyceumban, a 8. és első évi bölcseletet a pápai ref. kollégimban, a jogot a pesti egyetemen végezte, mire birói s ügyvédi vizsgát tett. Azután tisztviselő volt a kaposvári törvényszéknél, utóbb az eszterházi és sümegi járásbiróságnál. 1861-ben alkotmányos szolgabiró, azután gyakorló ügyvéd és jelenleg földbirtokos Kővágó-Őrsön; a zalai ev. esperesség világi felügyelője.

1875-ben jelent meg: Szerény üdvözlet Jókai Mór 50 éves jubileumára, ad notam Gvadániy (Hon és Zala); azóta számos lélektani, társadalmi s politikai czikket irt a következő lapokba: Keszthely, Balaton, Rábavidék, Győri Közlöny, Népjog, Hon, Budapesti Hirlap (1884.) Ország-Világ (1886.) és Zalai Hirlap (1889.)

Munkája: Lélek naplója. Veszprém, 1886-88. Két kötet. (Ism. Nemzet 1886. 177. sz.)

Álnevei s jegyei: Badacsonyi, Cz. K., – x. y. (Hon, Zala, Keszthely, Budapesti Hirlap 1875-85.)

M. Könyvészet 1886. 1888. s önéletr. adatok.