Kezdőlap

Czike Dániel (nagy-révi),

ev. reform. lelkész, Cz. János gabonakereskedő fia, szül. 1817. ápr. 26. Baján Bácsmegyében; szülei Komáromba költözvén, itt végezte a gímnasiumot, a felsőbb iskolákat pedig Debreczenben 1840-ben. ekkor Szent-Miklósra ment rektoriára, később szülei házához vonult a vizsgákra készülendő. 1845-ben a drégel-palánki egyházmegyén a papi vizsgát letette s nagymarosi lelkész lett; honnét 1847-ben kis-oroszi, 1852-ben ó-budai lelkésznek választották, hol 1873. nov. 30. meghalt. Jellemző életéből, hogy Kiss Bálinttal s később Rómer Flórissal éveken át fáradozott Árpád sirja felfedezésén; különösen kedvencz tárgyai voltak a történelem, csillagászat és archaeologia.

Munkái:

1. Imakönyv templomi használatra. Pest, 1855.

2. Közönséges egyházi beszédek s nehány ünnepiek, halottiak és alkalmazható bucsúztatók. U. ott, 1859.

3. Különféle gyászesetekre bucsúztatói alkalmaztatások. Sirnál mondandó halotti és gyászbeszédek. U. ott, 1860. Kéziratban maradtak családjánál egy vaskos kötet prédikáczió, több halotti bucsúztató s halotti ima.

Uj M. Athenás 96.

Petrik Bibliogr.