Kezdőlap

Cziklay Lajos,

hirlapiró, szül. 1852. aug. 31. Szegeden; középiskoláit ugyanott, Kecskeméten és Budapesten, jogi tanulmányait Budapesten, Kecskeméten, Debreczenben és Bécsben végezte. 1872-ben fogalmazó gyakornok lett a belügyminiszteriumban s még azon évben t. fogalmazó a szegedi városi tanácsnál, hol 1875 végeig működött. 1876 és 1868-ban birói s llamvizsgát tett. Szegeden ő alkotta a Deák ifjusági egyletet és annak első elnöke volt.

Hirlapirói működését 1870-ben kezdte meg a szegedi Tiszavidéknél; később irt a Szegedi Hiradóba, Kecskeméti Lapokba tárczákat és költeményeket; 1873-ban a Szegedi Lapok cz. napilap munkatársa volt. Közben a Delejtű s Reform budapesti napilapokba irt történelmi tárgyú tárczákat. 1878-ban a Budapest cz. napilapnak munkatársa lett, melynek előbb szépirodalmi, később politikai rovatát vezette. 1880-ban a Képes Családi Lapoknak lett segédszerkesztője; közben a Magyarország és Nagyvilágban, Fővárosi Lapokban, Pesti Hirlapban, Budap. Hirlapban és több más lapban is jelentek meg tőle költemények, történelmi tárczák sat. 1881 óta a Magyar Állam belmunkatársa s heti mellékletének, a Szépirodalmi Kertnek szerkesztője. Egy ideig segédszerkesztője volt a Magy. Katholikusnak és a Magyar Szemlének.

Munkái:

1. Az iparosok a magyar törvénytárban. Szeged, 1873.

2. Dalbokréta. Költemények. Bpest, 1878.

3. A betyár. Elbeszélés. U. ott, 1879.

4. A török kozák. Elbeszélés. Wachenhusen után magyarítva. U. ott, 1879. (Piros Könyvtár 19.)

5. A titokteljes gróf. Regény. U. ott, 1879.

6. Az ördög czimborája. U. ott, 1879. Regény három kötetben.

7. A gonosz asszony. Regény. U. ott, 1880. Két kötet.

8. Társalgó. Illemtan. U. ott, 1883.

9. Felköszöntő U. ott, 1883. (Apróbb költemények gyermekek számára.)

10. Divatos jellemek. Beszély. U. ott, 1885.

11. Ne pletykálkodjunk, intő szó a magyar néphez. U. ott, 1890. (Versekben.)

12. Marczi és Miska, két lurkó története. Busch V. után 96 torzrajzzal. U. ott, 1891. (2. kiadás. U. ott, 1892.)

13. Ugri Matyi, a vészmadár. A fúvópuska. A fürdő. Busch V. után 88 torzrajzzal.

14. Kath. hajadonok könyve. (Jó tanácsadó az élet minden utaira.) Pozsony, 1892. (Ism. Religio 14. sz. M. Szemle 3. sz.)

1871-ben Kecskeméten előadták Felsült vőlegény cz. 3 felv. vígjártékát.

Álnevei és jegye: Onossy, Halvány ifjú, X. (Az elsőt a szegedi lapokban 1883-84-ben, a másodikat a Képes Családi Lapokban és a harmadikat a Magyar Katholikusban 1885-ben használta.)

M. Könyvészet 1879. 1885.

Budapest 1879. 1. sz.

M. Állam 1891. 292. sz.

Vasárnapi Ujság 1891. 4. sz. és önéletr. adatok.