Kezdőlap

Czilchert Károly,

ügyvéd és az országos m. kir. statisztikai hivatal kültagja. Meghalt 1887. jún. 9. Pozsonyban 80. évében.

Gazdasági czikkeket irt a hazai s külföldi német lapokba.

Munkája: Pozsonymegye helyrajzi s statistikai leirása. Bpest, 1863. (Többi közt a mezőgazdasági viszonyok leirását és az aratási eredmények több évi táblás kimutatását, a juhtenyésztést stb. foglalja magában.)

Szinnyei Könyvészete.

Pressburger Zeitung 1887. 158. sz. és Földes Gyula szives közlése.