Kezdőlap

Czillich Antal,

m. kir. számtiszt volt 1868-ban Kolozsvárt; innét Beszterczére (Besztercze-Naszódmegye) költözött, hol állítólag meghalt.

Munkája: Magyar törvényeknek kútfeje és változásai. Kolozsvár, 1868.

Petrik Könyvészete és Gyalui Farkas szives közlése.