Kezdőlap

Czimer János,

tanító, szül. 1846. ápr. 27. Szegeden, hol az algymnasiumot és tanítóképzőt elvégezte s 1856. júl. 31. tanítói oklevelet nyert; előbb a csanádmegyei Apáczán, 1871. szept. óta Szegeden a községi népiskolánál működik.

A Szegedi Hiradóba apáczai leveleket irt; a Néptanítók Lapjában Az időszakokhoz alklamazott olvasás tanmódjáról, a csongrádmegyei tanító-egylet Közlönyébe A vasárnapi iskoláztatásról, A népkönyvtárakról és A gyermekdalokról és énekekről irt; ugyanott jelent meg az 1873. bécsi világkiállítás tanügyi osztályáról szóló ismeretése, A tanulók tanulmánynyal összekötött időszaki kirándulásairól cz. értekezése; végre A gyermekek egészségének föntartása (Népiskolai Értesítő 1889.)

Reizner János szives közlése.