Kezdőlap

Czimer Károly,

leányiskolai igazgatótanár, szül. 1858. nov. 3. Szegeden, hol középiskoláit és Budapesten az egyetemen bölcseleti tanulmányait befejezvén, 1885-ben középiskolai tanári képesítést nyert, mire a tanítóképzőnél alkalmazták. 1886-ban a Ludovika akadémiánál a világtörténelem tanára lett, hol két évig működött. 1888-ban a szegedi községi felsőbb leányiskolában a történelem s irodalom-történet tanára lett; 1889 óta ugyanazon intézetnek egyúttal igazgatója.

Értekezései: A szegedi veszedelem (Szegedi Hiradó 1885. 170. 180. sz.), A szegedi vár építése és a vitás kőbárány (U. ott, 1886. 38. 39. sz.), A női kereskedelmi tanfolyam (a szegedi községi felsőbb leányiskola 1891. Értesítőjében.)

Munkája: A szegedi veszedelem 1552-ben. Bpest, 1891. (Különnyomat a Hadtört. Közleményekből. Ism. Századok 1891. 603. l.)

Reizner János szives közlése.