Kezdőlap

Czindery László (nagy-atádi),

Somogymegye alispánja. 1794-ben a magyar szinészet emelésére 1000 r. forintot adott.

Kézirati munkája: Beszéde az országgyűlésre készült követekhez 1795. (M. n. múzeum kézirattárában.)

Bayer József, M. Nemz. Szinészet. Tört. I.