Kezdőlap

Cziny József,

a cs. és kir. 10. magyar lovasezrednek hadi papja.

Kézirati munkája: Szent beszédek a hadi isteni szolgálat ájtatos óráiban, a hadi néphez vasárnapokra és minden szokott hadi esetekre, vagyis a hadiember lélekben. Sárospatak, 1829. (A szerző által 1830. febr. 2. a m. n. múzeumnak ajándékozott eredeti kézirat. 4-rét 276 lap.)