Kezdőlap

Cziráky Antal gróf,

szent Ferenczrendi szerzetes, szül. 1633-ban; 1650-ben lépett a rendbe és 1656-ban misés pappá szenteltetett. Előbb Nagyszombat környékén hirdette az Isten igéjét, 1665-ben pedig mint tudományi definitor pozsonyi magyar hitszónok lett; hasonló minőségben 1670-ben Nagyszombatba helyezték át. 1671-től több helyt mint házfőnök működött; 1680-ban tartományi őrré s három év mulva tartományi alkormányzóvá (1695-ben másodízben) választatott, közben a pápai s később a soproni székház főnöke volt. Meghalt 1696. márcz. 13. Pozsonyban.

Egyházszónoklati munkái kéziratban maradtak.

Farkas, Scriptores 32.