Kezdőlap

Czirer Ákos,

jogi doktor, ügyvéd, szül. 1851-ben Pécsett Baranyamegyében; jogi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte; 1875-ben doktori, 1876-ban ügyvédi oklevelet nyert és még ugyanazon évben ügyvédi irodát nyitott Pécsett. Részt vett Bosznia occupatiójában mint az 52. gyalogezred tartalékos hadnagya. 1881-84. Pécs városa választotta országgyűlési képviselővé függetlenségi programmal; 1887-ben a baranyamegyei sásdi kerületnek lett képviselője ugyancsak függetlenségi programmal. Jelenleg mint ügyvéd működik Budapesten.

Irt több jogi kérdésről tanulmányokat a Jogtudományi Közlönybe (1878) sat.

Munkája: A hadsereg kérdése és pénzügyeink. Bpest, 1887. (Válasz Bolgár Ferencznek A hadsereg kérdése cz. röpiratára.)

M. Könyvészet 1887.

Sturm, Uj Országgy. Almanach 191.