Kezdőlap

Czirják Albert,

polgáriskolai tanár, szül. 1847. szept. 13. Kolozsvárt eg. ev. szülőktől; a gymnasiumot a kolozsvári unitáriusoknál végezte 1866-ban, midőn nov. 5. Bécsbe ment; 1867. okt. 24-től a jenai egyetemen a theologiát és bölcseletet hallgatta; ezután három évet Berlinben töltött. Hazajövetele után néhány hónapig Wesselényi István báró leányai mellett nevelő volt. 1871-ben az akkor Kolozsvárt megnyilt polgári iskola tanára lett. A kolozsvári dalkörnek titkára, majd alelnöke s a zeneconservatoriumnak hat évig szintén titkára volt. Meghalt 1888. márcz. 3. Kolozsvárt. A Család és Iskola cz. szaklapot, melynél előbb rovatvezető volt, 1887. szept. 15-től szerkesztette.

Vasárn. Ujság 1888. 11. sz.

Család és Isk. 1888. 5. sz. (dr. Ferenczi Zoltán.)

Ábel-Mokos, Magyarországi Tanulók a Jenai Egyetemen 127. l.