Kezdőlap

Czirner András,

ág. ev. lelkész, petelei maros-tordamegyei származású; 1740-ben a hallei egyetem hallgatója volt; azután a brassói gymnasium 4. osztályában segédkedett. 1751. márcz. 25. Ujfaluban (Neudorf) a brassói kerületben lett lelkész, hol 1781. febr. 15. meghalt.

Kézirati munkája: Oratio Gallicana de Saxone Transilvano, ad res capiendas perficiendasque haud inepto. 1739. m. Octob. (A brassói gymnasiumban tartott beszéd, melyben a szászokat elég hibásan a dákok egyenes utódainak mondja.)

Horányi, Memoria I. 458.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 233.