Kezdőlap

Czóbel Minka,

Cz. Imre cs. és kir. kamarás és gróf Vay Eveline leánya, Anarcson Szabolcsmegyében született; azon néhány hónapot kivéve, melyet szülei, neveltetése miatt, vele évenkint a városban töltöttek, otthon szülőhelyén nevelkedett. Többször utazott Délfrancziaországban, Olaszországban, Ausztria s Tyrol hegyei közt. Egyebet nem tudunk életéből.

Többet lehet mondani művészi fejlődéséről. Családja minden ágában mutatkozott időről időre a szenvedély a művészet és irodalom iránt; legerősebben dédatyja Orczy Lőrinczben. Mióta visszaemlékezik, mindig irt, többnyire verseket, magyar, német, franczia vagy angol nyelven; később lefordította Madách Ember tragédiáját németre s Petőfi nehány költeményét angolra. Azután leirt mindent, a mit érzett, látott, elképzelt, de ezt már mind magyarúl. Sógora Mednyánszky László báró vezette be az irodalomba, midőn iratait bemutatta Jókai Mórnak és Justh Zsigmondnak, kik őt a költészetre buzdították.

Költeményei megjelentek 1890-92-ben a M. Bazárban, a Hétben, Vasárnapi Ujságban, M. Salonban, fővárosi Lapokban, Nyirvidékben, Arad és Vidékében és a Nemzetben; legujabban a Salon és Sport hozott tőle egy Marionettek cz. bluettet.

Munkái:

1. Nyirfalombok. Bpest, 1890. (Költemények. 2. kiadás, ugyanazon évben. Ism. Főv. Lapok 71. Nemzet 91. Egyetértés 88. sz.)

2. Hafia. U. ott, 1891. (Elbeszélés.)

3. Czóbel Minka újabb költeményei. U. ott, 1892. (Ism. Budap. Hirlap 16. sz.)

M. Könyvészet 1890.

Corvina 1891. 8. sz.

A Hét 1892. 3. sz. arczk. (Just Zsigm.)

Divat-Salon 1992. 10. füzet. arczk. és önéletrajzi adatok.