Kezdőlap

Czobor Erzsébet grófné,

Thurzó György nádor második neje, kit 1592. febr. 2. vett házastársúl; férje halála után a bicsei gymnasium fentartásáról gondoskodott és segélyezte a vittenbergai magyar tanulókat. Meghalt Bicsén.

Magyar levelei nevezetesek epistolographiai irodalmunkban; Deák Farkas Magyar hölgyek levelei cz. gyűjteményes munkájában 1606-1624-ig 19 levelét közli; férjéhez Thurzó Györgyhöz 1594-ből (Delejtű 1859. 156.); ugyanahhoz és Abaffy Miklóshoz 1622-ből (Győri Tört. és Régész. Füzetek IV.)

Fabó, Monumenta II. 69. 111. l.

Történelmi Tár 1879. 1884-85.

Szilády Áron, Régi M. Költők Tára IV. 382.