Kezdőlap

Czógler Alajos,

főreáliskolai tanár, szül. 1853. decz. 23. Mohácson Baranyamegyében; középiskolai tanulmányait a pécsi s budai főreáliskolában; a felsőbbeket a József-műegyetemen és a középiskolai tanárképzőben végezte, hol tanári oklevelet nyert; 1874-től a szegedi, 1891 óta pedig a budapesti VI. kerületi főreáliskolánál működik.

Számos tudományos és tanügyi értekezése, könyvismertetése, tanulmánya stb. jelent meg a bel- és külföldi folyóiratokban; legutóbb a természettudományi társulat Emlékkönyvében (1892. Számok és eredmények.)

Munkái:

1. A fizika története életrajzokban. Bpest, 1882. Két kötet. (Természettud. Társulat Vállalata XX. XXI. Ism. Bud. szemle XXXVII.)

2. A mágnesség és elektromosság. Guillemin A. után francziából. U. ott, 1885. (A II. részt fordította. Term. Könyvk. Vállalat XXV. Ism. Bud. Szemle XLIX.)

3. Természettan a középiskolák felsőbb osztályai számára. U. ott, 1887.

4. Dimensionen und absolute Maasse der physikalischen Grössen. Leipzig, 1889.

5. A csillagászat történelmi jellemvonásai. Houzeau után francziából ford. Bpest, 1890. (Term. Könyvk. Vállalat XXXVIII.)

6. Fizikai egységek. U. ott, 1891.

Átdolgozta Fehér Ipoly Kisérleti természettanának 6. (Bpest, 1888.) és 7. kiadását (U. ott, 1891.)

M. Könyvészet 1882. 1885. 1887. és önéletr. adatok.