Kezdőlap

Czott Ferencz,

rozsnyói kanonok, szül. 1821-ben; tanár és aligazgató volt a rozsnyói püspöki lyceumban, később szomolnoki plébános, szepesi dékán, tiszt. kanonok és iskolák felügyelője. Meghalt 1860. márcz. 8. Rozsnyón.

Munkája: Heiliger Neiti wir dich grüsen. Rosenau, 1838. (Ének.)

Rozsnyói Egyházi Töredékek VIII. 1839. 124. l. és dr. Tóth Lörincz szives közlése.