Kezdőlap

Czucz Lajos,

ev. ref. lelkész, szül. 1835. márcz. 15. Apostagon Pest-megyében, hol atyja Cz. János ev. ref tanító volt; 1844-től 1852-ig Nagy-Kőrösön végezte a gymnasiumot, 1853-57-ig Kecskeméten hallgatta a theologiát s az 1857-58. iskolai évben ugyanott mint főiskolai senior a gymnasium négy alsó osztályában a vallást, az akadémián pedig a héber és görög nyelvet egyéb segédtudományokkal együtt tanította. 1858-1864-ig mint segéd-lelkész szolgált Velenczén, Kis-Kun-Halason és Nagytótfaluban; 1864-ben Garéba (Baranyam.) választatott meg lelkészűl és ott működött 1878-ig, midőn Száván (Baranyam) lett lelkész, 1889 óta pedig Nagytótfaluban lelkészkedik és 1870 óta mint egyházi tanácsbíró s hely. esperes is szolgál.

Munkája: A szávai ev. ref. egyház történetének vázlata. Siklós, 1886.

Horváth Ignácz Könyvészete 1886.

Tóth Sámuel, M. ev. ref. egyház Egyetemes Névtára és önéletrajzi adatok.