Kezdőlap

Czukor János,

gyógyszerész, szül. 1783. márcz. 28. Kis-Szebenben, Sárosmegyében; tanulmányait az eperjesi ág. ev. gymnasiumban elvégezvén, Budapesten a gyógyszerészi pályára lépett és mint segéd a «kigyó»-hoz cz. gyógyszertárban működött. Az 1820. utáni években Hódmezővásárhelyen gyógyszertárt nyitott és az 1831. nagy kolerában mint orvos is működött, mert a városban egy ideig orvos nem volt. 1857-ben gyógyszertárát eladta s kizárólag apróbb irodalmi munkálkodással, physikai búvárlatokkal és kertészkedéssel foglalkozott. Meghalt 1868. máj. 17. Hódmezővásárhelyt.

Gazdászati czikkeket irt a Falusi Gazdába (1860. 1862-63.) és a Kerti Gazdaságba (1862. 1866-67.)

Czukor Lajos szives közlése.