Kezdőlap

Czuppon György,

theologiai doktor és tanár, szül. 1755. ápril 25. Felső-Szoporon Sopronmegyében; 1778. szept. 6. Szily püspök által Szent-Benedeken pappá, szept. 8. Mura-Szombatban szerpappá s szept. 13. Felső-Lendván áldozópappá szenteltetett. 1786-ban a II. Józseftől Pozsonyban fölállított generale seminariumban a másodéves hittanulók praefektusa volt. 1788-ban a hetyei plébániát nyerte, melyet 1804-ig birt. 1790-ben a generale seminariumok feloszlatása után, a szombathelyi papnevelőintézetben, mely ekkor megnyilt, az ó- és újszövetségi szentirás-magyarázat és a keleti nyelvek tanára lett, mely tisztét szintén 1804-ig viselte. Theologiai tanársága mellett az 1793-ban megnyitott királyi lyceumban 1796-tól 1804-ig a hittant is tanította s ugyanezen intézetnek 1804-től 1808-ig igazgatója volt. 1804-ben szombathelyi kanonok lett. Meghatl 1820. június 26. Szombathelyt. A szent Lélekről czímzett monostori apát és Vasmegyének táblabirája is volt. Könyvtárát és szombathelyi szőllejét a szombathelyi papnevelő intézetnek, házát pedig a kőszegi árvaháznak hagyományozta, melynek vagyonából is jutott 13,800 frt; összesen 29,800 frtból álló vagyon jutván az árvaháznak, az külön alapítványként kezeltetik.

Munkái:

1. Celeusma filiorum regni. Budae, 1791.

2. Vindiciae vulgatae-latinae editionis Bibliorum, qua ecclesia romanocatholica utitur contra assertam haebraei et graeci textus hodierni absolutam authentiam sectiones. Sabariae, 1798. Két kötet.

3. Promptuarium literaturae hebraicae theoretico-practicum. Viennae, 1804. Két kötet.

4. Reflexiones historico-hermeneuticae super exegesi biblica novissime scholis theologicis apud nonnullos per abusum invecta. Pars I. Sopronii, 1816.

5. Paralipomena Reflexionibus super exegesi biblica superaddita. Sabariae, 1817.

6. Valesii Florentis Sciagraphia de modalitate et tempore edendae versionis Hungaricae Bibliorum. Hely és év n.

Schedius, Verzeichniss 1800. 9. l.

Catalogus Bibliogr. Fr. Com. Széchényi Suppl. I. 131. II. 106.

Katona, Historia Critica XLI. 574.

Petrik Bibliographiája és Köberl János szives közlése.