Kezdőlap

Czurda Radó,

gyógyszerész volt Péczelen, onnét Eszékre költözött, hol 1878. júl. 21. meghalt 46. évében.

Czikkeket irt a Gyógyszerészeti Hetilapba (1863.)

Gyászjelentés.