Kezdőlap

Dach János,

leányiskolai tanár, szül. 1859. nov. 24. Pozsonyban; tanulmányainak végeztével több évig nevelő volt Esterházy István gróf családjánál. 1884. szept. óta a pozsonyi állami felsőbb leányiskolának r. tanára.

Czikkei: Az alkotmánytan tanítása a népiskolában (Pozsonyvidéki Lapok 1882.), A tanítás hatása a nevelésre (Programmértekezés 1886.), A neveléstan szerepe az iskolai tantervben. (Programmértekezés 1890.)

Munkái:

1. A képes beszédről. Pozsony, 1888.

2. Az erkölcs fejlődéséről. U. ott, 1891.

Horváth Ignácz Könyvészete 1888. és önéletrajzi adatok.