Kezdőlap

Dadai Géza (deési),

nyomdai revizor, D. sándor városi tanácsos és Toldy Mária fia, szül. 1844. decz. 21. Deésen Szolnok-Dobokamegyében; iskoláit u. ott kezdte s a szamosujvári gymnasiumban folytatta. Hajlamát követte, midőn 1862-ben a nyomdászati pályára lépett és tanuló éveit kitöltve, Kolozsvárról Budapestre jött, hol jelenleg a Pallas részvénytársaság revizora. Munkatársa volt a budapesti Revizió élczlapnak (1868.) s a Szegedi Naplónak.

Sok czikke jelent meg a Typographiában, Nyomdászok közlönyében (1883-85. A betűk oxydálása, A talmi Herakles, még egyszer a papirgyártásról sat., Poseidon álnév alatt is); segédszerkesztője a Magyar Nyomdászatnak (1888 óta, czikkei: A görögök és rómaiak publicistikája, A rövidlátásról, A prágai kiállítás, Abádi Benedek és a sárvári nyomda, A lemez használhatósága stb.)

Szerkesztette és kiadta a Savanyú cz. nyomdász élczlapot 1870. máj. 1-től, melyből nyolcz szám jelent meg Szegeden és a Häring cz. szintén nyomdász élczlapot Budapesten 1871. nov. 1-től 19-ig, összesen három számot.

Önéletrajzi adatok.