Kezdőlap

Dallos Gyula,

pestmegyei másodtanfelügyelő, volt szarvasi tanár (1853) és a budapesti egyetemen az angol nyelv és irodalom magántanára. Meghalt 1884. szept. 2. Budapesten 57 éves korában. Egyike volt a elgismertebb angol nyelvtanároknak a fővárosban.

Életrajzokat, ford. beszélyt és számos czikkeket írt a következő lapokba: Délibáb (1855-57), Napkelet (1857. 1859), Divatcsarnok (1861), Szépirodalmi Figyelő (1861-62), Családi Kör (1862), Bud. Szemle (1862), Ország Tükre (1862), Bud. Szemle (1862), Koszoru (1863-64), Nefelejts (1864), Magyarország és Nagyvilág (1865-66), Fővárosi Lapok (1867), Figyelő (II. 1877. Vázlatok az arab nyelv és irodalom történetéből), Petőfi Társaság Lapja (1878. Shakespeare műveinek chronologiájáról), végre a Délibáb Naptárba (1858. Az angol irodalom), Emich Nagy naptárába (1860-62) és az Alkotmányos Nagy Naptárba (1862) írt vegyes czikkeket.

Munkái:

1. Angol nyelvtan. Pest, 1853. (2. kiad. U. ott, 1860. 4. kiadást Gyakorlati angol nyelvtan cz. sajtó alá rendezte Patterson Arthur. Bpest, 1888. Ism. Egyet. Philol. Közlöny.)

2. Kulcs, vagyis angol fordítása az Ahn és Ollendorff uj tanmenetük szerint készített angol nyelvtanomban foglalt magyar gyakorlatoknak. U. ott, 1853. (2. kiadás. U. ott, 1860.)

3. Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlehrnung der ungarischen Sprache. Nach Dr. Fr. Ahn's Lehrmethode. Pest, 1856-58. (Két rész. I. rész. 2. kiadás. 1857. 5. és 6. k. 1860. U. ott, 52. k. 1879. Bpest, 54. k. 1880. 57. k. 1881. 59. k. 1882. 62. k. 1884. Torkos L. és Sonnenfeld Zsigm. által átdolgozott 66. k. 1889. U. ott.)

4. Angol-magyar és magyar-angol szótár. I. füzet. Magyar-angol rész. Pest, 1860. (Több nem jelent meg.)

5. Az anya gyermekei között, vagy az anyai kötelesség szabályai. Abbott János után angolból ford. Pest, 1867. (Molnár Antallal együtt.)

6. Az anyátlan család. Angolból ford. M. A. és D. Gy. Bpest, 1874.

Petrik Könyvészete és Bibl.

Vasárnapi Ujság 1884. 36. sz.

M. Könyvészet 1887. és gyászjelentés.