Kezdőlap

Dálnoki István,

az enyedi kollegium kuratora.

Munkái:

1. Az örök életre vezető egyenes út, mely áll az egy igaz Istennek keresésében. Enyed, 1765.

2. Isten eleibe bocsáttatott alázatos könyörgések gyakorlása. U. ott, 1766.

Lehoczky András, M. Könyvtár cz. kézirati műve a m. n. múzeumban.