Kezdőlap

Dalnoki János,

élt a XVI. században, hihetőleg Kolozsvárt. Egyike azon verselőinknek, kik az ó-klasszikus mondakör művelésével tüntek föl.

Munkája: Historia. De Obsidione Decennali antiquissimae et excellentissimae urbis Troianae atque ruina memorabili... Az regi es hires Troia várasánac tiz esztendeig valo meg szallasáróól, és rettenetes veszedelmeről. Kolozsvár, 1577. Sándor István (M. Könyvesháza 36. l.) után Toldy Ferencz (M. Költészet Története. 2. kiadás 125. l.) és mások tévedtek e munka szerzőjében, mert a versfejekben Hunyadi Ferencz van szerzőnek megnevezve, vagy az általuk említett Trója veszedelme 1569-ből, külön munka, melynek szerzője Dalnoki János lehet, de ez még nem került elő.

Egyetemes M. Encyclopaedia VII. 258. (Vass József).

Szabó Károly, R. M. Könyvtár I. 71.