Kezdőlap

Dálnoki László Ferencz,

szászvárosi nemes származású.

Munkái:

1. Historia necromantiam Pythonissae Endoreae et oraculorum Sybillinorum, fata comprehendes perspicue et succincte eddisserta. Trajecti ad Rh., 1761.

2. A naturalisták vallásának leirása és megrostálása. Pozsony, 1795. (E munka, melyet 70 éves korában irt Kunszentmiklóson, gr. Eszterházy László pécsi püspöknek van ajánlva, ebből és a munka szelleméből következtetve, annak szerzője is kath. pap lehetett.)

Bibliotheca Pisanorum Veneta. Venetiis, 1808. Vol. III. 142.

Katona, Historia Critica XLI. 574.

Petrik Bibliographiája I. 492.